Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fak. “Asker-Sivil İlişkileri” Konferansı

ataturk uni asker sivil iliskileriAtatürk Üniversitesi  “Asker-Sivil İlişkileri” adlı etkinlik düzenledi.    Türkiye’nin tarihsel süreç içerisinde çeşitli dinamikler çerçevesinde yaşadığı dönüşümler ele alındı.
Avrupa Birliği harmonizasyonu öncesi ve sonrasında asker sivil ilişkilerinde kurumsal ve kültürel dönüşümlerin vurgulandığı konferansa Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üstün Özen, dekanlar, müdürler, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın gerçekleştirdiği konferansın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Özben, asker sivil ilişkilerinin ülkemiz açısından önemine değindi.
Asker sivil ilişkilerinin değerlendirilmesinde öne çıkan teoriler üzerinde duran Narlı, AB yapılanması ve uyum sürecindeki yol haritasında önem kazanan unsurları açıkladı. 1950’lerde Samuel Huntigton’un asker sivil ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerini ayrıntılı olarak ele alan Narlı, askerlerin politikayla ilgili kararlara müdahale edilmediği model önerisini vurguladı. Asker-sivil ilişkilerinde Türkiye’yi açıklamak üzere AB’ye uyum süreci ile küreselleşme, ekonomik dönüşümler gibi diğer toplumsal süreçlerin etkisine dikkat çeken Narlı, askerin informal kontrol mekanizmalarının kullanılmasının önemine değinirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda askerlerin modernleştirici rolü bulunduğunu, askerlerle bürokratik elit ve burjuva arasında elit ittifakı kurulduğunu ifade etti. Türkiye’de adeta bir tabu olan milli güvenlik konusunun günümüzde birçok platformda değerlendirilebildiğini belirten Narlı, geçmişten günümüze önemli dönüşümler yaşandığını ve asker, toplum ve siyasi karar alma mekanizmalarının çeşitli süreçlerden geçtiğini sözlerine ekledi. Elitist tarafı bulunan askerin toplumla ilişkilerini vurgulayan Narlı, askerin parlamentoyla ilişkilerinin Anayasal ve yasal boyutları da bulunduğunu belirtirken, bu ilişkilerin AB’ye uyum sürecinde değiştiğine dikkat çekti. Liberal ekonomik modelin benimsenmesiyle birlikte ülkemizde kırılmaların yaşanmaya başladığını ve günümüzde ciddi anlamda dönüşümler olduğunu vurguladı.
Konferansın sonunda Prof. Dr. Nilüfer Narlı’ya plaket takdim eden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Üstün Özen, bu tür akademik etkinliklerin önem taşıdığına dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi AÖF İl Sınav Koordinatörlüğünden Erzurum

2013-2014 eğitim-öğretim döneminde anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi tarafından yapılacak olan sınavlarda görev almak isteyen akademik ve idari personelden ıban ve iletişim bilgileri eksik olanlara görev verilemeyeceğine dair anadolu üniversitesi tarafından ilgililere kısa mesajla bilgilendirme yapılmıştır.
Sınavlarda görev talebinde bulunacak akademik ve idari personelin aöf sınav sistemine kayıtlı iseler http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ adresinden giriş yaparak daha önce şifre almamış iseler “yeni üyelik” linkinden girip şifre alabilirler. Kendilerine şifre gönderildiğinde aynı adresten tekrar giriş yaparak “görevli işlemleri sistemi” de kendi bilgilerine ulaşabilirler. Bu sistemde özlük bilgilerini günceleyebilerler, görev talebinde bulunabilirler.
Görev iadelerinin ve değişikliklerin asgariye indirilmesi amacıyla akademik personelimizin görev taleblerini “görevli işlemleri sistemi” den yapmaları sınav koordinatörlüğümüz için büyük önem arzetmektedir. Görev talepleri sınav tarihlerinden iki ay öncesinden yapılması gerekmektedir.
Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
PROF.DR. REŞAT KARCIOĞLU
ERZURUM İL SINAV KOORDİNATÖRÜ